Ki mondta, mikor mondta, miért mondta, s hogy gondolta?! A monogramból kitalálható!

„A nagyméltóságú helytartótanács sápadt vala és reszketni méltóztatott”. Nos, ez a mondat immáron újra valósággá vált. Nekünk is van nagyméltóságú helytartótanácsunk, amely sápadt is és reszketni is méltóztatik. S így, sápadtan és reszketve oktatja ki immár a népet is, az Alkotmánybíróságot is, a sajtót is és persze az ellenzéket is. (...) De szívük szerint igazából a népet váltanák le. Meg vannak ugyanis győződve róla, hogy a nép nem érdemli meg őket. Ebben az egyben, kedves barátaim, meglehet, történetesen igazuk van. Magyarország népe tényleg nem ezt érdemli. Március 9-e óta tudjuk, Magyarország jobbat érdemel. S valóban, a magyar nép olyan Országgyűlést és kormányzatot érdemel, amely méltó hozzá."

(O.V. 2008.március 15. )