A térközszabályozáshoz kapcsolódó játékok

 
 
 
Kiindulási alap: E.T. Hall az emberek közötti viszony jellege alapján négyfajta távolságot jelöl meg: bizalmas, személyes, társasági és nyilvános közelséget.
 
(Gabnai Katalin: Drámajátékok- Bevezetés a drámapedagógiába – Helikon Kiadó, 2001. 105.o.)
 
A hétköznapi általánosan elfogadott távolság olyan 60-120 cm, az emberi testet körülvevő intim zóna 25-30 cm.
Életünk folyamán állandóan tanulnunk kell, mikor milyen szituációban kerüljük el a bizalmatlankodás, a tolakodás látszatát. Az is bizonyos, hogy a lehetséges optimális távolság függ az adott személyek érzelmi állapotától is, de ekkor következtetni tudunk a közöttük lévő kapcsolatokra is.
 
A térközszabályzás földrajzi kiterjedésenként és történelmi korok szerint más és más lehet. Pl. a vidéki emberek egy országon belül is nagyobb távolságot tartanak, mint a városiak, akik esetenként fürtökben lógnak egy-egy tömegközlekedési eszközön…
A déli népek nem olyan távolságtartók, mint az északiak.
 
 
Történelmi korok szerint az alattvalók és a királyok viszonya igen érdekes lehet. Kik állnak és ki ül vagy kik ülhetnek és hol….
Társadalmi különbségek mutatkozhatnak az azonos és a más miliőben élők között ma is.
 
Játékok:
 
 
Bevezetés: sportjátékok: labdákat dobálunk egymásnak, de tárgyak nélkül párokban.
Taps jelre megmerevednek a párok. A csoportvezető kiválaszt egy tipikusan jellemző párt, s megkérdezi, vajon, mit játszanak. Aztán a többi párt megkéri, hogy utánozzák le ezt a mozdulatot! Újabb tapsra játsszák ugyanazt, amit az előbb is, csak sokkal gyorsabban.
 
  1. Rengeteg képet kell összegyűjtenünk. Előzetesen kiadhatjuk otthoni feladatnak, hogy hozzanak a gyerekek embereket ábrázoló fényképeket vagy újságkivágásokat. A fényképeken általában intim viszonyban vannak a családtagok.
      Aztán tegyük az összes képet egy közös asztalra, s jelöljünk ki csoportokat, akiknek az                          
      legyen a feladatuk, hogy csapatonként válogassák szét
 
·        a baráti kapcsolatokat
·        a hivatalos vagy üzleti kapcsolatokat
·        a tolakodásokat tartalmazó
·        a bizalmaskodó stb. képeket, s magyarázzák el saját szavaikkal, miért gondolják azt, hogy ezeken a képeken az általuk kapott szituáció látható. Lehet egyetlen szóvivő is, aki összegyűjti a többiek véleményét, s csupán összefoglalja azokat vagy bárki szót kaphat, ekkor azonban nagyon figyelni kell a fegyelemre. Ahhoz, hogy milyen csoportokat választunk ki, szükséges a csoport szociometriai szerkezetének az ismerete, s valószínűleg nekünk saját magunknak is lég sok képpel be kell szállnunk a közösbe, ha valóban ki akarjuk emelni a kontrasztokat!
 
    2. Beszélgessünk egy kicsit a szeretetről, a gyűlöletről, a barátságról, a kirekesztésről, a
         félelemről, a szerelemről, a szabadságról vagy éppen arról, ami a csoportot izgatja.
         Ezután alakítsanak ki a gyerekek párokat, mi előtte írjuk le egy cetnire vagy hívjuk ki
         őket a teremből, s mondjuk meg, ezek közül, mit kell eljátszaniuk beszéd nélkül úgy,   
         hogy a többiek rájöjjenek a viszonyokra. Beszéljük meg, melyik pont volt az, amikor
       már pontosan tudták, mit szeretnének a többiek!
 
 
  1. Játsszunk iskolát!
 
 
Jelöljünk ki egy tanárt. Legyen általuk ismert és szigorú. A többiek az osztály tanulói.
            Éppen elkezdődik az óra. Játék indul. Minden a csoport fantáziájára van bízva. 
            Egyezményes jelként jó, ha már az elején megegyezünk a gyerekekkel, hogy az efféle 
            foglalkozások idején a játék kezdetét egy taps jelzi, a végét pedig kettő, mert ha nem
            olyan irányba megy el a játék, ami a mi célunk, megállíthatjuk, s esetleg másik tanárt
            vagy órát jelölhetünk ki. A későbbiekben, ha eléggé bírjuk a kritikát, akár saját 
            magunkat is.
 
 
  1. Játsszunk családot!
 
 
Rossz jegyet viszünk haza. Valamelyik szülő felelősségre von. Ez a két mondat mindenképpen legyen benne a szituációban:
- Semmi dolgod, csak a tanulás!
- Hidd el én tanultam, de…
 
 
 4.      Rajzos feladat! Rajzold le életed legszebb születésnapját! Kik vannak a képen?                          
           Magyarázd el, miért volt éppen ez a legszebb!
 
 
 
  1. Levezetés: mozgó mértan: a gyerekeknek szét kell szóródniuk a teremben, egy tapsra össze kell futni úgy, hogy még éppen megálljanak a másik előtt, de senki sem ütközhet senkivel és senki sem érinthet senkit sem. Ha ez már jól megy, kisebb kört is lehet képeztetni vagy négyzetet, háromszöget!
 
 
Ez a terv csupán tervezet, lehet bővítgetni vagy szűkíteni, de 2X 45 percbe bele kell férnie!
 

M. Fehérvári Judit